Managementmonologen

Een voorstelling over de onderbuik van je bedrijf

 

Je staat voor je afdeling, vertelt enthousiast je verhaal over de doelen voor het komende halfjaar – je collega’s luisteren aandachtig - maar je voelt in je onderbuik dat niet iedereen meegaat in je verhaal. Wat er precies speelt is moeilijk om achter te komen. Niemand vindt het leuk om een zeurpiet te zijn, of misschien speelt er wel iets heel anders. Wellicht is wat er speelt niet goed onder woorden te brengen?

André Besseling geeft deze onderbuikgevoelens een stem in zijn interactieve voorstelling “De Managementmonologen”. Door met anonieme briefjes te werken kan iedereen onbevangen zijn zegje doen zonder daar meteen de sociale consequenties van te voelen. En als je het probleem benoemd hebt dan kan je er wat aan doen! En natuurlijk is er niet alleen aandacht voor de negatieve geluiden. Iedereen krijgt twee vragen voorgeschoteld, bijvoorbeeld: “waarom zullen we deze targets nooit halen?” én “Wat heb ik nodig om mijn targets wél te halen?” Of “Waarom is de reorganisatie gedoemd te mislukken?” tegenover “Met welk gedrag zouden we in dit bedrijf moeten beginnen om deze reorganisatie te laten slagen?”. Deze vragen worden op maat geschreven voor jouw specifieke situatie.

Met deze briefjes improviseert André Besseling een voorstelling waarin wordt verwoord wat er speelt in de zaal, omdat de inhoud van henzelf komt. Zowel de positieve als de negatieve kant krijgt een kans om gezien te worden. André Besseling speelt meerdere personages, speelt zelfs soms met mensen uit de zaal, speelt in verschillende locaties en zorgt dat zoveel mogelijk facetten aan bod komen.

Resultaat?

Het werkt louterend voor de zaal. Eindelijk mag gezegd worden wat iedereen denkt of al weet. En we kunnen er ook nog om lachen, want de basis van de managementmonologen is humor. Humor als wapen, humor als kracht en humor om inhoudelijk zware kost licht te houden. Dan ontstaat er ruimte in hoofd en hart en kan men verder. Veelal wordt de managementmonoloog dan ook gevolgd door een afronding in de vorm van een borrel, een gesprek of kan het een opening van de dag zijn. Hierdoor wordt het thema van de hei-sessie of bijeenkomst in een keer op scherp gezet. Het is een spot-on manier om op een luchtige manier, diep de inhoud in te duiken. Na afloop kan men met een glimlach verder, terwijl er ruimte is gekomen voor alles wat er speelt. De volgende keer dat je voor je afdeling staat zal het anders zijn. Gegarandeerd.

 

Waarvoor is deze voorstelling geschikt?

Deze voorstelling is bedoeld voor alle organisaties die willen weten wat er speelt bij de medewerkers. Dan denk je al gauw aan termen als verandermanagement, het managen van veranderprocessen, reorganisaties, maar de managementmonologen zijn ook bedoeld voor alle situaties waarin groepsdynamiek, teamgedrag, motivatie en medewerkerstevredenheid een rol spelen. En excuses voor alle dubbele termen maar de vindbaarheid op internet is ook een factor van belang.

 

Muzikaal

De voorstelling wordt begeleid door pianist/trainer Tjerk van der Ham. Al improviserend buigt hij met de voorstelling mee en weet elke scene van de juiste sfeer en spanning te voorzien. En als André besluit dat jouw beleidslijn het best in een lied bezongen kan worden dan ontstaat er ter plekke een prachtige aria, een tranentrekkende smartlap of meeslepende musicalhit. Welke van de 3? Dat hangt vooral van het beleid af!

 

Randvoorwaarden

-        Voorbereiding: Een goede intake. Gezamenlijk stellen we vast welk doel je wilt bereiken en hoe de Managementmonologen daaraan kunnen bijdragen, want met alleen een voorstelling ben je er niet. Overigens kunnen we in een eventueel vervolgtraject ook een rol spelen, zowel adviserend als uitvoerend.

-        Publiek: Minimaal 30 personen publiek

-        Podium: Een goed zichtbaar speelvlak en stoelen in theateropstelling

-        Verstaanbaarheid: voor kleine groepen is akoestisch spelen mogelijk, indien nodig kunnen we ook voor geluidsversterking zorgen

-        Zaal: een afgesloten ruimte en geen andere activiteiten in de zaal tijdens de voorstelling

 

 

Voor meer informatie en boekingen kun je contact opnemen met Andre Besseling: 06 - 21514321